Wetten - Regels

Door de bomen het bos niet meer kunnen vinden. Regels en wetten soms heel lastig, soms heel handig!!

Wetten en regels zijn er om ons te beschermen. Zodat we bijv: geen bedorven voedsel eten en ziek worden. Of dat we een auto-ongeluk krijgen omdat iemand geen rijbewijs heeft. Nee de regels zijn niet alleen maar lastig, maar ook Noodzakelijk!!

We hebben een huis om in te wonen en dat geeft ons een veilig en warm gevoel. Maar wat als je kind tegen de schuifpui valt en het glas in 1000 stukken springt. Of wat te denken als er iemand van boven uit het raam valt! En dan hebben we het nog niet over brand. Zijn de deuren en kozijnen tegen brand opgewassen? Als de deuren en ramen op slot zitten zijn onze bezittingen dan veilig? Kortom ook voor kozijnen, ramen en deuren zijn heel veel regels en wetten waaraan moet worden voldaan.

Er zijn veel bedrijven die kozijnen maken, maar geloof niet meteen alles wat de eerste de beste vertelt. Vraag bijv: naar een KOMO certificaat, of een FSC® certificaat, zodat ook onze kleinkinderen nog in het bos kunnen spelen. Kunnen ze U vertellen hoe het nieuwbouwbesluit eruit ziet, want dat bent U verplicht te volgen. En kennen ze de regels volgens PolitieKeurmerk veilig wonen zodat Uw veiligheid en die van Uw bezittingen zeker zijn.

Gecontroleerde en gecertificeerde bedrijven worden jaarlijks één of meerdere keren per jaar onaangekondigd gecontroleerd. Ze laten hun certificaten graag aan U zien. Wees oplettend en zuinig op Uw veiligheid en centen. Een aanschaf van kozijnen, doet U voor langere tijd, geef het de nodige aandacht. Het gaat tenslotte om Uw gezond- en veiligheid!!