FSC® SCS-COC-000652-FN wat is het nou??

Volgens de organisatie FSC® is de beste manier om bossen te behouden, ze te gebruiken. Maar dan wel op een verantwoorde manier. Dus door rekening te houden met ecologische, sociale, en economische belangen.

Van Tilburg – Kozijnen is in het bezit van een FSC® certificaat  SCS-COC-000652-FN en wordt jaarlijks gecontroleerd.

De voorwaarden voor verantwoord bosbeheer zijn vastgelegd in de FSC® Principes en Criteria. Deze ‘spelregels‘ worden door de ecologische, sociale en economische ‘spelers‘ gezamenlijk bepaald. Via certificering wordt gewaarborgd dat de regels worden nageleefd. FSC® is het enige systeem voor verantwoord bosbeheer dat op deze wijze werkt en daardoor als enige wordt gesteund door milieu- en ontwikkelingsorganisaties.

Door FSC®-hout te kopen draagt u dus bij aan behoud van bossen en een gezonde leefomgeving voor mens en dier wereldwijd.

Vraag naar onze FSC®-gecertificeerde producten.

Kozijnen, Ramen en Deuren

Houten kozijnen, ramen en deuren zijn er in alle vormen, soorten en maten. Bij van Tilburg- Kozijnen maken ze ze allemaal. Eén voorwaarde: ze leveren alleen kwaliteit!

Van één kozijn voor de particulier tot complete series voor de woningbouw: ze gaan er graag mee aan de slag. Of het nu om renovatie of nieuwbouw gaat. 

kozijnen ramen IMG_0504

Bijzondere uitdagingen worden daarbij niet uit de weg gegaan. Denk hierbij aan schuifpuien of vouwwanden. Ga eens kijken naar een 4 seizoenen pui in de fabriek. Daar hebben ze diverse showmodellen van kozijnen. 

Van Tilburg – Kozijnen heeft kwaliteit en certificaten. Denk hierbij aan KOMO, en FSC. En het belangrijke PolitieKeurmerk veilig wonen, ook hierin kunnen zij U goed advies geven. Ga langs voor een bezoekje. In alle gevallen kunt U bovendien rekenen op een goed advies. Ze zitten niet voor niets al meer dan 42 jaar in het vak.

Het oog wil ook wat. Maar niet ten koste van alles!

Van Tilburg – Kozijnen en Duurzaamheid.

Duurzaamheid is door de jaren heen een containerbegrip geworden. Alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken wordt tegenwoordig onder duurzaamheid geschaard. Veelal wordt de term duurzaamheid omschreven aan de hand van een theorie: de drie P’s.

  • People (mensen)
  • Profit (winst)
  • Planet (aarde)

Naast het feit dat we geld willen verdienen en van de welvaart willen genieten is het ook onze taak om goed voor de mensen en het milieu te zorgen. Immers, als we dit verzaken is de toekomst van de mensheid in het geding. Wij hebben nu een verantwoordelijkheid voor de toekomstige generaties die zullen komen. Wanneer wij bijvoorbeeld alle fossiele brandstoffen verbruiken, zal de volgende generatie met een enorm probleem zitten. Dit geldt ook voor vraagstukken als opwarming van de aarde, CO2-uitstoot en voedselproblematiek.

Definitie

Wat houdt de term duurzaamheid precies in? De volgende definitie is geformuleerd door de World Commission on environment and Development van de Verenigde Naties in het rapport “Our Common future”:

“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”

Kortom, duurzaam kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen.

Van Tilburg – Kozijnen was één van de eerste timmerfabrieken die hout met een milieukeurmerk kon leveren.

Politiekeurmerk – Inbraakwerendheid

Sommige mensen zullen bij terugkomst van de vakantiebestemming, of een avondje weg een minder blije verrassing hebben moeten verwerken. ‘Ze hebben bij ons ingebroken.’ In de zomer neemt het aantal woninginbraken altijd aanzienlijk toe. Het is alsof inbrekers de afwezigheid van de bewoners kunnen ruiken. Des te meer reden om de woning goed te beveiligen tegen inbraak. 

Bij de bouw van nieuwbouwwoningen wordt wel degelijk rekening gehouden met de inbraakwerendheid. Het Bouwbesluit stelt namelijk welke ramen en deuren inbraakwerend moeten zijn en in welke mate. Echter, niet alleen de inbraak- werendheid van ramen en deurproducten zelf bepaalt het risico op een woninginbraak, ook de bereikbaarheid voor inbrekers van die ramen en deuren speelt een rol. 

Niet alleen bij nieuwbouw maar ook bij renovatie speelt inbraakwerendheid een belangrijke rol voor Uw veiligheid. De wet en regelgeving is bij van Tilburg – Kozijnen bekend. Zij kunnen U daarom een uitgebreid en goed advies geven.

Alles is mooier van hout!

Voor houten kozijnen bent U bij van Tilburg-Kozijnen op het JUISTE adres. Voor 1 stuks of voor 100 stuks. In beide gevallen kunt U hier terecht. Maak een keuze voor Particulier of Bedrijven en U kunt alle benodigde informatie vinden.

Komo – Waarom?

Kiezen voor KOMO® heeft een groot aantal voordelen, voor elke schakel in het bouwproces. Het KOMO-keurmerk maakt de prestaties en de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten transparant. Bovendien is KOMO-certificatie een waarborg voor het voldoen aan de regelgeving in de bouw. Daardoor is het efficiënter werken met bedrijven/producten en processen die het KOMO-keurmerk dragen.

Van Tilburg Kozijnen is in het bezit van een KOMO®-keurmerk voor houten gevelelementen.

Een producent c.q. leverancier krijgt een KOMO®-kwaliteitsverklaring als het product op dienst dat zij levert voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de zogenaamde nationale beoordelingsrichtlijn. Een beoordelingsrichtlijn vermeldt ondermeer eisen waaraan een product of dienst moet voldoen, en wordt getest en gekeurd door een onafhankelijke instantie. Deze instantie komt een aantal keer per jaar onaangekondigd een controle uitvoeren.

www.komo.nl       “Een goed keurmerk vermindert faalkosten”