Komo – Waarom?

Kiezen voor KOMO® heeft een groot aantal voordelen, voor elke schakel in het bouwproces. Het KOMO-keurmerk maakt de prestaties en de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten transparant. Bovendien is KOMO-certificatie een waarborg voor het voldoen aan de regelgeving in de bouw. Daardoor is het efficiënter werken met bedrijven/producten en processen die het KOMO-keurmerk dragen.

Van Tilburg Kozijnen is in het bezit van een KOMO®-keurmerk voor houten gevelelementen.

Een producent c.q. leverancier krijgt een KOMO®-kwaliteitsverklaring als het product op dienst dat zij levert voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de zogenaamde nationale beoordelingsrichtlijn. Een beoordelingsrichtlijn vermeldt ondermeer eisen waaraan een product of dienst moet voldoen, en wordt getest en gekeurd door een onafhankelijke instantie. Deze instantie komt een aantal keer per jaar onaangekondigd een controle uitvoeren.

www.komo.nl       "Een goed keurmerk vermindert faalkosten"